Xuan Zang (Da Tang Xuan Zang) (2016) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ 10

Xuan Zang (Da Tang Xuan Zang) (2016) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ

Xaun Zang บุรุษพุทธานุภาพ ว่าด้วยเรื่องจริงของการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกใบนี้ ซึ่งเป็นการเดินทางของพระนามว่า ฉวนซาง หรือ พระถังซัมจั๋ง ที่เดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า 6,900 กิโลเมตร นานถึง 4 ปี จากนครหลวงฉางอันของราชวงศ์ถัง สู่สถานที่ที่ปัจจุบันคือประเทศอินเดีย เพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกแห่งศาสนาพุทธ และนำกลับมายังประเทศจีน เรื่องราวตำนานอันโด่งดังของเห้งเจียใน Journey to the West คือการนำเอาการเดินทางของพระฉวนซางมาจินตนาการใหม่ แต่เรื่องราวตามความเป็นจริงนั้นกลับมหัศจรรย์ยิ่งกว่า

การเดินทางของพระนามว่า เสวียนจ้าง (หวงเสี่ยวหมิง) หรือ พระถังซัมจั๋ง ที่เดินทางไกลเป็นระยะทางกว่า 6,900 กิโลเมตร นานถึง 4 ปี จากนครหลวงฉางอันของราชวงศ์ถัง สู่สถานที่ที่ปัจจุบันคือประเทศอินเดีย เพื่อเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกแห่งศาสนาพุทธ และนำกลับมายังประเทศจีน


ดูหนังออนไลน์ เรื่อง Xuan Zang (Da Tang Xuan Zang) (2016) เสวียนจ้าง บุรุษพุทธานุภาพ hd fullhd


แสดงความคิดเห็น

หมวดหมู่